AMBITIONEN

Ambitionen

Tanken bag sitet du spendere din kostbare tid på, lige nu, er ganske simpel: At understøtte de mange gode initiativer og ideer, de danske ledere og foreninger, daglige får omkring at optimere hverdagen og vilkåret i klubben.

Mange års erfaring såvel som lyst til at vidensdele- og sparre driver mig fremad i hverdagen.

Grundlæggende kan jeg bare ikke lade være.

Frikkes Consults kerneydelse består i udvikling af fodboldklubber samt fodboldtræning med det formål, at bibringe mere tid for klubbernes frivillige bestyrelser/ledelse samt at være med til at skabe udvikling og understøtte de mange gode ideer, som ligger klar i skrivebordskufferne, rundt om i klublokalerne.

Generelt vil vi bibringe “liv og tid” i klubberne, gennem innovation og engagement, uanset opgavens omfang.

Der må aldrig sættes spørgsmålstegn ved arbejde-/opgaver, udført ift. hvor loyaliteten ligger. hvad angår fodboldfaglige prioriteringer, fortaget af en kunde. Vi er konsulenter og ikke trænere.

Vores eneste ambassadører er vores kunder.

Målet er, i hver enkelt opgave, at blive en ligeværdig- og respekteret partner for fodboldklubber over hele landet og på alle niveauer.

Vil skal blive klubbernes ekspertrådgivere/vejledere og på den måde være med til at højre niveauet i dansk fodbold.

Vi vil være med til at sikre klubbernes profil i lokalsamfundet ved at byde ind med oplæg til løsninger, for klubben såvel som kommunen og boligforeninger, med fodbolden som primært omdrejningspunkt.

Endvidere vil vi til enhver tid være kendt for et stort engagement for vores kunder og partnere samt en høj grad af fokus på vores sociale profil.

Telefon

+45 8190 5564

Email

info@frikkesconsult.com

Øvrige

CVR. Nr.: 25369114

Kom i dialog med os