Privat Individuel træning er omgæret af en del mystik og er et tabubelagt emne for mange, forældre.

Det til trods for at det er er marked i voldsom vækst, herhjemme.

Incitamentet for, at give sit barn ekstra/yderlige træning er, for langt størstedelen, blot at give barnet mulighed yderligere træning og udvikling. Målet er sjældent at barnet skal være den næste Messi. Men nærmere et redskab til, at barnet kan få yderligere hjælp til at nå “næste niveau” i sin udvikling. 

Måske er det for at kunne spille på hold med sine kammerater. Måske for, gennem yderligere træning, at komme med på klubbens 1. Hold, til den kommende sæson. Men ikke for at blive solgt til Barcelona i i førstkommende transfer-vindue.

 

Forældrene er ofte “bange” for at blive stemplet som; overambitiøse, pacende eller ligefrem at forsøge at gennemleve egen ambitioner, på vegne af barnet.

Ved ikke,at tale højt om den ekstra træning undgås også rigtig mange snakke/debatter i både klub og forældregruppen omkring holdet. 

Ofte er det også sådan at desto højere niveau spilleren spiller på, jo mindre velset er det også i klub-regi at træne privat udover, klubtræningen. Selvtræning anbefaledes men ikke med privat træner.

Privat individuel træning er i voldsom vækst

Årsagerne hertil kan være mange men min erfaring siger mig at man i klubberne ofte er bange for at spilleren trænes “forkert” eller ligefrem påvirkes til klubskifter. Og ja, dét er set. Min erfaring siger mig at der er enkelte i markedet, som ligefrem overlevere spillere til andre klubber gennem netværket, på eget initiativ. Et helt forkerte og skadende initiativ for os, der arbejder med, privat individuel træning.

Grundlæggende er det noget vi skal tage til os. Noget som klubberne skal blive endnu bedre til at omfavne, altså den private individuelle træning, så vi på den måde, sammen, kan udvikle den enkelte spillere og gøre disse spillere endnu bedre, til glæde for alle.

Meget ofte KAN klubberne ikke træne spillerne nok og slet ikke individuelt nok. Men til gengæld beskrive hvad den enkelte skal udvikle endnu mere, for at nå et endnu højere niveau, hvilket vi så kan hjælpe den enkelte med – udover klubtræningen. Selv har jeg også ind imellem gjort det i dialog med klubtræner og forældrene – til alles tilfredshed.

Der er også også forskel på kvaliteten i de mange mindre klubben. Både hvad angår trænerens niveau såvel som miljøet, børnene spiller fodbold i. Baggrunden for ønsket om privat træning, er mange.

Hvis man indgår et samarbejde med en privat træner, er det vigtig at få forventningsafstemt og samtidig at give spillere og kunden, læs: forældrene – en reel og rimelig tilbagemelding, for på den måde ikke at blot at træne for pengene skyld men for den enkelts skyld.

Ikke mindst for troværdigheden i en tabubelagt branche.

Efter min bedste overbevisning er den individuelle træning kommet for at blive og vil kun vokse de kommende år. Men branchen skal modnes og så bliver det, forhåbentligt også mindre ømtåligt, at tale om – og vedkende sig, at hyre privat træning til glæde for sit barn.