“At nørde” med detaljen, arbejde med specifikke dele af spillet, dyrke pladsspecifikke elementer, udforske detaljer, som skal forbedres eller blot stræbe efter at blive endnu bedre til detaljer, som man allerede mestre. Kald det hvad Du vil.

 

Uanset hvad formålet er, så er tiden altafgørende. Tiden til at træne detaljen, tiden til at lære detaljen til perfektion samt tiden til, at arbejde med, at kunne overfører detaljen til spillet på den store bane. Basis er de grundlæggende teknikker, der så sættes sammen til en helhed. Skudfinten, Laudrup-finten eller Cruyff-vendingen. Det kan også være at træne koordination, reaktion mv.

 

Specielt det, “at kunne overfører detaljen” til det spillet på banen er for undertegnede, super vigtig når vi taler teknik. Nutidens spillere har virkelige mange skills og kan lave ting med bolden, som Deres skribent, i sin ungdom end ikke kunne stave til. Dog savner Jeg ofte, at spillerne formår at kunne overfører disse elementer i kampsituationer. Forståelsen af hvornår der skal spilles bold og hvornår der skal udfordres. Forståelsen af hvorfor det er vigtig at mestre det tekniske element i forhold til spillet og specifikke positioner, på banen.

 

 

Af selvsamme årsag er snak/dialog ekstremt vigtig i den individuelle træning. Dels for at få forståelse for hvad det gavner og ikke mindst for at blive bevist omkring “det at træne”. Lige dele omkring målsætninger for de enkelte elementer i træning og bevidstgørelsen omkring træningen. Den vej rundt bliver der et mentalt fokus, som vil/kan gavne i ligeså høj grad som selve boldøvelserne.

 

Sættes en individuel træningssession op imod en holdtræning er tiden til fordybelse – den helt store forskel. Fremfor holdtaktiske elementer og hensynstagen til en trup på 15-20 spillere, arbejdes der typisk kun med 1 spiller. Derfor langt flere gentagelser og flere langt flere touch på bolden. Vigtigst af alt,ø; langt større grad af individuel coaching-/fejlretning. elementer som skaber udviklingen hos den enkelte spiller.

 

Selvtræning er super vigtig for, at give sig selv de bedst mulige forudsætninger for at nå længst muligt. I min optik er det ekstremt vigtigt, at dyrke det som man er god til. At specialisere sig. Det være sig afvikling af standardsituationer, at “slå indlæg” eller træne “afslutningen”.

 

 

“Der hvor den individuelle træning er rigtig stærk er at den er organiseret, specialiseret og fokuseret”

 

Spiller og træner har virkelig mulighed for at gå ned i detaljen. Instruktionsmomenterne kan virkelig gennemarbejdes, forklares og vises og trænes, igen og igen. Alle elementer, som så kan tages med ind i holdtræningen såvel som leges med i selvtræningen.

 

 

 

Motivationen for- og målet med den individuelle træning, skal efter min bedste overbevisning, altid afstemmes med den individuelle træner for at opnå det optimale udbytte og match. Optimal også i samarbejde med holdtræneren – for sammenhængens skyld.