INTEGRATION I HVERDAGEN

Integration i hverdagen

Er rettet mod klubber og foreninger der kæmper med indslusning og integration i hverdagen.

Målsætningen er at:

– Få de unge involveret i klubben.

– Få forældregruppen involveret i foreningslivet og lokalsamfundet som frivillige.

– Skabe større balance i lokalsamfundet og derved sikre klubbernes eksistens- og rekrutteringsgrundlag.

Benefits for klubben

– Øge medlemstallet.

– Øget kontingentindbetalinger.

– Øget kommunalt tilskud.

– Aktiv partner i lokalsamfundet fremfor passiv medborger.

– Øget grundlag for rekruttering til fremtiden.

Telefon

+45 8190 5564

Email

info@frikkesconsult.com

Øvrige

CVR. Nr.: 25369114

Kom i dialog med os