Fremtiden for fodboldklubberne og de træningstilbud der udbydes til medlemmerne er under forandring.

 

Min personlige holdning er bl.a. der er alt for mange breddeklubber, for nu at give tingene et navn, som er virkelig dårlige til at være breddeklubber. Ligeå er der, efter min mening også en del, såkaldte eliteklubber, som ikke er eliteklubber. I bedste fald har se en tradition for elitære hold.

 

Vi kan alle nogle historier om klubber for hvem det virkelig kører. Både på antallet af spillere, uanset årgang, antallet af turneringshold og ikke mindst, evnen til fastholde teenagerne i foreningslivet.

 

Der er flere årsager til disse succeshistorier. Men vigtigst er for at klubberne har formået at match medlemmer se forventninger. Der er helt sikkert både spillere, der både er rejst til- og fra, klubberne gennem tiden. Dels for at prøve sig af opad og dels for at “geare ned”.

 

 

“De gode træningsmiljøer” er uanset niveau, er blandt andet kendetegnet ved at spillerne udfordres/mødes på helt rette niveau. Det være sig; sportsligt, fysisk, mentalt, pædagogisk og socialt.

 

Når jeg så påstår at for mange klubber er for dårlige så er det, fordi at de lige præcist fordi de IKKE rammer ovenstående. De vil enten det ene eller det andet, lidt for meget eller lidt for lidt – selvom deres egentlige udgangspunkt er det modsatte. Altså vil bredden meget ofte også gerne lidt elite og så bliver det pludselig lidt utydeligt for medlemmerne, hvad retningen er.

 

Mit bud er at klubberne fremover kommer til, dels at tilbyde ydeligere specialiseret træningstilbud; læs individuelle tilbud, mod brugerbetaling og ligeledes at tilbyde disse træninger gennem eksterne trænere/koncepter, som ikke er tilknytte klubben som holdtræner med på konsulentniveau. Det foregår allerede men i lille grad.

 

Sandheden, ude i klubberne er, at der bliver stillet ekstremt store krav til ledelserne om stor træningsmængde, højt sportsligt niveau, dygtige og højt uddannede trænere og ringe. Al dette mod en, ofte, ringe forståelse af graden af frivillighed og at det rent faktisk er ulønnet og ren interesse og derved IKKE en professionel organisation hvor der sidder et chat-supportteam klar, 24/7. Nuvel der kommer flere og flere fuldtidsjob rundt om i klubberne men et fuldtidsjob i en fodboldklub er meget ofte blot at du bliver lønnet for de første 37 timer af de 80 timer du allerede lægger i klubben!

 

Forventningerne til klubbernes tilbud er vokset gevaldigt over årene. Kontingentet er langt fra fulgt med over hele landet. Enkelt klubber har et forholdsvis højt kontingent for “elitespillere” – men stadig ikke i nærheden af klubbernes reelle udgift pr. spiller.

 

Det er svært at ramme både bredde- og elitespillerne. Dertil vil det være oplagt for klubberne at tilbyde ekstra træninger, for de dygtigste såvel som for de mindre dygtige i klubregi men under ledelse af eksterne partnere for at matche spillernes/forældrenes ønsker og behov til en moderne forening.

 

Det stiller krav til klubbernes ledelser om at systematisere og prioritere klubbens tilbud, som så kan stykkes sammen ud fra det enkeltes medlems ønsker til sin klub.

 

 

Det er ikke så farligt endda men stiller krav til de eksterne partnere, ift. den grad af loyalitet der udvises overfor klubben. Det er set at spillere flyttet fra klub til klub, på den eksterne partners opfordring – så troværdighed og gensidig respekt i disse relationer bliver altafgørende.

 

God jul og godt nytår.