… Er rettet mod kommunale indsatser i socialt belastede boligområder og de mange unge, der har brug for hjælp til at bryde med hverdag de kender.

Grundtanken er at bygge en ramme omkring den unge med udgangspunkt i den unges sport og derud fra støtte med mentorer og sparring i hverdagen og i den unges eksisterende miljø.

Arbejde foregår ud fra værdierne:

Respekt – for det enkelte individ og den enkeltes mod til forandring.

Ansvar – for at tildele medansvar. Individuelt og samfundsmæssigt. Hjælp til selvhjælp.

Mod – til at bryde med det kendte og til at udfordre den unges hverdag og rytme.

Ihærdighed – I jagten på succes for målet gennem initiativ, beslutsomhed og opbakning.